susirinkimas

susirinkimas
susirinkimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokyklos bendruomenės narių sueiga ugdymo tikslais. Skiriami tokie susirinkimai: 1) visos mokyklos susirinkimas (mokslo metų pradžioje ir pabaigoje; įvairūs minėjimai; paskaitos, konferencijos; teminiai vakarai; instruktuojamieji susirinkimai); 2) klasės susirinkimas (seniūno ir aktyvo rinkimai; instruktuojamieji ir ataskaitiniai, pažangumo ir elgesio svarstymo susirinkimai; susitikimai su tėvais ir visuomenės atstovais; reikšmingų datų minėjimai); 3) klasės vadovo valandėlė (pasaulėžiūros ugdymo ir etiniai pokalbiai, disputai; pokalbiai drausmės ir kultūros temomis; profesinio orientavimo, knygų, kino filmų, parodų ir kt. aptarimai); 4) jaunimo organizacijų susirinkimas. Kiekvienas susirinkimas pasižymi organizaciniu savitumu. atitikmenys: angl. meeting vok. Versammlung rus. собрание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • susirinkimas — susirinki̇̀mas dkt. Visúotiniai ãkcininkų susirinki̇̀mai gãli būti eili̇̀niai arba neeili̇̀niai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Versammlung — susirinkimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokyklos bendruomenės narių sueiga ugdymo tikslais. Skiriami tokie susirinkimai: 1) visos mokyklos susirinkimas (mokslo metų pradžioje ir pabaigoje; įvairūs minėjimai; paskaitos, konferencijos;… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • meeting — susirinkimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokyklos bendruomenės narių sueiga ugdymo tikslais. Skiriami tokie susirinkimai: 1) visos mokyklos susirinkimas (mokslo metų pradžioje ir pabaigoje; įvairūs minėjimai; paskaitos, konferencijos;… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • собрание — susirinkimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokyklos bendruomenės narių sueiga ugdymo tikslais. Skiriami tokie susirinkimai: 1) visos mokyklos susirinkimas (mokslo metų pradžioje ir pabaigoje; įvairūs minėjimai; paskaitos, konferencijos;… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • surinkimas — surinkìmas sm. (2) DŽ1; Q145 1. SD341, K → surinkti 1. 2. → surinkti 3: Mokesčių iš gyventojų surinkimas sp. Jis atsako už žinių surinkimą rš. Sakos apie surinkimą tos biblijos krainikų iš raštų kitų pranašų Ch1Krn(santrauka). 3. → surinkti 4:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • forumas — fòrumas sm. (1) DŽ, TrpŽ 1. senovės Romoje – svarbiausioji aikštė – prekybinio, visuomeninio, politinio gyvenimo centras. 2. prk. TTŽ, DŽ2 plačiai atstovaujamas susirinkimas, suvažiavimas. ║ DŽ, TrpŽ, TTŽ susirinkimas, kalbų sakymo, keitimosi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plenumas — plènumas sm. (1) TrpŽ kurios nors partinės, visuomeninės, valstybinės organizacijos renkamojo, vadovaujančiojo organo narių visuotinis susirinkimas: Plenumo posėdis buvo sušauktas sąmatai svarstyti rš. Plènumo susirinkimas NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suėjimas — suėjìmas sm. (2) 1. → sueiti 2: Jis žmogus nepašnekus, suėjimo nemėgsta rš. 2. susirinkimas, sueiga: Jokiuose suėjìmuose nebuvau Brt. O toj pirkiūtėj buvo velnių suejìmas Tvr. Augustas ... pažadėjo visus kviesti į suėjimą A1884,112. Mūsų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Assemblee — asamblėja statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuotinis nacionalinių arba tarptautinių organizacijų susirinkimas. kilmė pranc. assemblée – susirinkimas atitikmenys: angl. assembly vok. Assemblee, f rus. ассамблея …   Sporto terminų žodynas

  • asamblėja — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuotinis nacionalinių arba tarptautinių organizacijų susirinkimas. kilmė pranc. assemblée – susirinkimas atitikmenys: angl. assembly vok. Assemblee, f rus. ассамблея …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”